Privacy policy

KİŞİSEL VERİLER VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Son Güncelleme Tarihi 21.11.2018

Bu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası’nın amacı Hüseyinağa Mah. İstiklal Cd. No:56, Grand Pera Binası E-Ofis Girişi, Kat:2, 34435, Beyoğlu, İstanbul adresinde bulunan Ekspertera Danışmanlık Bilgi Teknoloji Tic. A.Ş (bundan sonra “Expertera”, “Şirket” veya “biz” olarak anılacaktır) tarafından yönetilmekte olan expertera.com ve portal.expertera.com adreslerinde yer alan web sitelerinin (“Site(ler)”) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden ya da kullanıcılardan alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası, expertera.com web sitesi ve aynı zamanda işbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası’nın yayınlandığı portal.expertera.com web sitesi için de geçerlidir. İşbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Web Sitesini kullanarak siteye kişisel verilerini sunan Kullanıcılar ile Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmiş Kullanıcılar işbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır.

İşbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası aynı zamanda üyelik ilişkisi dışında kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirme niteliğine de haizdir.

Kişisel Veriler Nasıl Elde Edilmektedir?

Şirket, hizmet sunabilmek ve hizmet ihtiyacı olan Müşterilerle doğru Uzmanları buluşturabilmek amacıyla kişisel verilerinizi toplamaktadır. Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır:

 • Doğrudan Tarafımıza Vermiş Olduğunuz Veriler: Şirket Hizmetlerinden yararlanabilmek ya da Şirket Uzman ağına dahil olabilmek için Site’nin kullanımı öncesinde veya sırasında ya da kayıt esnasında kendi inisiyatifiniz doğrultusunda verdiğiniz kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından Şirket’e verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, gerçek ve tüzel kimlik bilgileri, firma bilgileri, anketlere verilen cevaplar, eğitim durumunuza ve özgeçmişinize, banka ödeme kayıtlarına ilişkin bilgiler bu tür verilere girmektedir. Site, Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası’nı onaylamadan bu verileri Şirket’e vermenize izin vermeyecektir.
 • Site’yi Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: Siteyi kullandığınız esnada belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla Kullanıcıların kişisel bilgi içermeyen bazı verilerine ulaşmaktayız. Bu bilgiler çeşitli teknolojiler vasıtasıyla toplanmakta ve sizi tanımlayan herhangi bir bilgi içermemektedir. Bu bilgi Şirket tarafından veya Şirket’e hizmet sağlayan firmalar tarafından toplanmaktadır. Bu bilgiler siteyi günlük kullanan kişi sayısı, site girişlerinin hangi ülke ya da şehirlerden yapılmakta olduğu, kullanıcıların sitede ne kadar süre kaldığı vb. istatistiki bilgiler niteliğindedir. Şirket kişisel veri içermeyen bu bilgileri iştirakleri, iş ortakları veya 3. kişilerle paylaşabilir. Şirket istatistiki nitelikteki bu verileri hizmetlerini tanımlamak amacıyla mevcut ve potansiyel iş ortaklarına ya da 3. kişilere verebilir.

Çerez (Cookie) Kullanımı:

Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Sitemizin kullanımına ilişkin bilgilerinizin hatırlanması ve bu bilgilerin kaydedilmesi Çerezler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Çerezler, belirli miktarda bilgiyi bilgisayarınıza veya diğer aygıtlara depolamaktadır. Çerezler, bilgisayarınızda ya da teknoloji araçlarındaki bilgileri okuyamaz veya sisteminize zarar vermez. Şirket depolanan bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır. Bu internet sitesini her ziyaret ettiğinizde, internet tarayıcınız çerezleri bu internet sitesine gönderir; böylece internet sitesi sizi tanır ve kullanıcı tercihleri gibi bilgilerinizi hatırlar.

Kişisel Verilerinizin Tarafımızdan Kullanımı:

Şirket İşbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi kullanacak ve işleyecektir. Eğer kişisel verilerinizi burada belirtilenler dışındaki belirli bir amaç için veriyorsanız belirttiğiniz bu amaca uygun olarak verilerinizi kullanabiliriz. Örneğin eğer bize e-posta üzerinden ulaştı iseniz, sağladığınız bu verinizi size cevap vermek ya da sorununuzu çözmek amacıyla kullanacağız. Kişisel bilgilerinizi Şirket hizmetlerinden yararlanmak amacıyla girdi iseniz bu verilerinizi bu hizmetlere erişiminizi sağlamak ve takibini yapmak için kullanacağız. Örneğin, eğer belli alanda uzmanlığı olan bir kişiyseniz ve Şirket uzman ağına dahil olmak istiyorsanız sizin kişisel bilgilerinizi uzmanlığınızla uyan projelerde sizin tanıtmak üzere bir özet (“Profil Kartı”) oluşturmak amacıyla kullanacağız ve bu Profil Kartı proje kapsamında Şirket’ten hizmet alan Müşteriler tarafından görülebilecektir. Kişisel verilerinizin bu web sitesinde kullanımı için vermiş olduğunuz onay bu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla ve kapsamda Şirket tarafından yönetilmekte olan www.expertera.com web sitesi için de geçerli olacaktır ve Şirket www.expertera.com isimli web sitesinde de kişisel verilerinizi kullanabilecektir.

Şirket veya iştirakleri ya da iş ortakları, Site aracılığı ile vermiş olduğunuz kişisel verilerinizi veya diğer bilgilerinizi Site’nin kapsamının ve kullanımının geliştirilmesi, Site’nin kullanıcılara daha iyi anlatılabilmesi ya da Hizmetlerin geliştirilmesi veya verilmesi amacıyla kullanabilecektir.

Şirket veya iştirakleri ya da iş ortakları vermiş olduğunuz kişisel verileri hizmetlerle ilgili sizinle bağlantıya geçebilmek amacıyla kullanacaktır. İstediğiniz zaman Şirket’e yazılı olarak başvurarak kişisel verilerinizin kullanımı için vermiş olduğunuz onayı geri alabilirsiniz, onayın iptali ile birlikte Şirket’in, Site üzerinden sağladığı hizmetlerden yararlanma hakkınız da sona erecektir. Ancak onayınızın olduğu dönemde Site’nin diğer Kullanıcıları ya da Şirket ile kurduğunuz ticari ilişki kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı gerekli ise kişisel verileriniz bu hizmetin ve hizmete bağlı ödemelerin yapılması ve tamamlanmasına kadar Şirket tarafından gerekli olduğu ölçüde kullanılabilecektir.

Site vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinizi kullanarak Şirket hizmetlerinden ve gelişmelerden de haberdar edilebileceksiniz. Size gönderilen reklam ve tanıtım amaçlı e-postalar içinde istediğiniz zaman bu tanıtım maillerini almayı durdurmanızı sağlayacak bölüm de olacaktır.

Eğer Şirket, burada belirtilen amaçlar dışında bir amaçla verileriniz toplamakta ise bu durumdan verileriniz toplanmadan önce veya toplanırken haberdar edileceksiniz. Kişisel verilerinizin kullanımının durdurulmasını veya yanlış olduğunu düşündüğünüz bilgilerin değiştirilmesini istemeniz halinde Şirket’e yazılı başvuru yapmanız gerekecektir.

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurt dışında Şirket’in veya iştiraklerinin veya iş birliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işlenebilir. İşbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

Veriler Kimlerle Paylaşılmaktadır?

Şirket, Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen amaçlar, Hizmetler’in ifası, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek, Hizmet’lerin geliştirilmesi, operasyonel değerlendirme araştırması, hataların giderilmesi, Kullanıcı kimliklerinin doğrulanması ve işbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, sosyal medya mecraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Şirket, kişisel bilgilerinizi sizinle olan ticari ilişkinin yürütülmesi amacıyla kullanacak olup, kişisel verilerinizin satışını yapan bir iş faaliyeti içinde bulunmamaktadır. Ancak Şirket aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizi 3. Kişilerle paylaşabilir.

 • Ticari işletme Devri: Şirket’in birleşme veya devir yolu ile başka bir şirkete devrolması, ortaklık kurulması ya da başka bir şirket ile işlerini birleştirmesi halinde kişisel veriler de Şirket’in varlığı olarak devredilebilecektir.
 • İlgili Şirketlerle Paylaşım: Şirket kendisinin veya yetkililerinin/ hissedarlarının ortağı olduğu ya da iş birliği içinde bulunduğu firmalara bu kişisel veriler politikasında belirtilen hususlara uygun olarak kişisel verilerinizi sunabilecektir.
 • Müşteriler, Uzmanlar veya ilgili 3. Kişiler: Şirket zaman zaman bazı işlerinin yapılması için 3. firmalardan hizmet alabilir, bu kapsamda da gerekmesi halinde Şirket kişisel verilerinizi 3. firmalarla paylaşabilir. Ayrıca Şirket, potansiyel Müşterilerine ya da Uzmanlara kişisel verilerinizi sunabilir.
 • Yasal Yükümlülükler: Şirket i-kanuna uygun davranmak, ii-Şirket’in haklarını korumak ve savunmak, iii-Sitenin güvenliğini sağlamak için acil olarak gerekli olması halinde, iv-hukuki sorumluluğunu korumak amacıyla kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak ve gerekli olduğu ölçüde 3. kişilere sunabilir.

Şirket, Kullanıcının Bilgilerini, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Şirket kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler dahilinde yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

Site’yi kişisel verilerinizi sunmadan da kullanabilirsiniz, ancak kişisel verilerinizi sunmamanız halinde Site’de tanımlanan hizmetlerden yararlanamayacağınızı, üye olamayacağınızı ve Sitenin belli kısımlarına giriş yapamayacağınızı bildiririz.

Bu kişisel veri politikası sizin Şirket’e site üzerinden veya diğer yollarla kendi isteğiniz ile ve talep edilmeden vermiş olduğunuz bilgileriniz için geçerli olmayacaktır. 

Verilerinize Erişim Hakkınız ve Düzeltme Talepleriniz:

Şirket’e başvurarak kendinizle ilgili;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini aşağıda yer alan “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?” maddesinde belirtilen iletişim kanalı ile Şirket’e iletebilecektir. Şirket, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir.

Kişisel Verileri Saklama Süresi:

Şirket, elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılara Hizmetten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası ve Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak, Şirket, Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesi’nden ya da Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikasından doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz:

Şirket, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerinizi Kişisel veriler mevzuatı uyarınca kurulacak Kişisel veriler Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yeterli önlemlerin alınması ile işlenecektir.

Şirket, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Şirket, işbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet edeceğini beyan eder.

Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

Şirket, işbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Şirket’in Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Söz konusu güncelleme ve değişikliklerin düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır. 

Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Kullanıcı, işbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde derhal bunları [email protected] adresine e-posta göndererek ya da Hüseyinağa Mah. İstiklal Cd. No:56, Grand Pera Binası E-Ofis Girişi, Kat:2, 34435, Beyoğlu, İstanbul adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini [email protected] adresine e-posta göndererek ya da Fulya Mah. Beyaz Gül Sok. Arda Apt., No:1, D:14, 34394, Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul adresine yazılı olarak iletebilecektir. Kullanıcı ayrıca, Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası kapsamında kişisel verilerin işlenmesinin durdurulmasını da talep edebilir.

PERSONAL DATA AND PRIVACY POLICY

Last Update 21.11.2018

The purpose of this Personal Data and Privacy Policy is to state the terms and conditions of usage of the collected personal data obtained from 3rd parties, users or during the usage of the websites expertera.com and portal.expertera.com; hereby (“Site(s)”/“Website(s)”) run by Ekspertera Danışmanlık Bilgi Teknoloji Tic. A.Ş. hereby (“Expertera”, “Company” or “Us”) addressed in Hüseyinağa Mah. İstiklal Cd. No:56, Grand Pera Binası E-Ofis Girişi, Kat:2, 34435, Beyoğlu, İstanbul. This Personal Data and Privacy Policy shall also apply for the expertera.com and portal.expertera.com which this Personal Data and Privacy Policy is published. In the interpretation of the statements not defined in this Personal Data and Privacy Policy, the terms and statement in the Website Terms of Use and User Agreement shall be taken into account. Users who have submitted their personal data to the site by using the Website, and the Users who have accepted the Website Terms of Use and User Agreement will also be deemed to have accepted this Personal Data and Privacy Policy.

This Personal Data and Privacy Policy also provides information on the processing of personal data of users outside of the membership relationship.

How the Personal Data Is Obtained?

The Company collects your personal data in order to provide services and to meet the right Expert with service needs of Clients . Your data is collected using the following methods:

 • Data You Provide Directly to Us: Means the personal data you provide before or during the use of the Site or on your own initiative during registration to be eligible for use of the Company Services or to be included in the Company Expert Network. This Personal Data covers all personal data provided directly to the Company by the Users. For example, the information related to name, surname, contact information, real and corporate identity information, company information, answers to surveys, information about your education status and background, bank payment records are accepted as personal data. The Site will not allow you to give this data to the Company without your prior approval of the Personal Data and Privacy Policy.
 • Data We Obtain When You Use the Site: When you use the Site, we access some data of the Users without any personal information via the certain software or technological tools. This information is collected through various technologies and does not contain any information that identifies you. This information is collected by the Company or by firms providing services to the Company. This information is the statistical information such as the number of people using the site, the country or cities where site entries are made, and how long the users remain on the site. The Company may share this information, which does not contain any personal data, with its affiliates, business partners or third parties. The Company may provide these statistical data to existing and potential business partners or third parties to explain its services.

Usage of Cookies:

Cookies are used on this website in order to provide you services to meet your requirements and to provide customized services. Remembering your information about the use of our site and saving this information is made through Cookies. Cookies store a certain amount of information on your computer or other devices. Cookies cannot read or damage the information on your computer or technology tools. The Company does not share the stored information with third parties. Every time you visit this website, your browser will send cookies to this website; so, the website recognizes you and remembers your information like user preferences.

Usage of Your Personal Data by Us:

The Company will use and process your personal data for the purposes of this Personal Data and Privacy Policy. If you provide your personal data for a specific purpose other than those specified here, we may use your data for this purpose. For example, if you have contacted us via e-mail, we will use this data to answer or resolve your issue. If you are logged in to use your personal information to take advantage of the Company's services, we will use your data to provide and track your access to these services. For example, if you are an Expert in a particular field and want to be part of the Company Expert Network, we will use your personal information to create a summary (Profile Card) to introduce you in projects that match your expertise, and this Profile Card will be visible to the Clients who receive service from the Company under the project. Your approval for the use of your personal data on this website will also apply to the purposes set out in this Personal Data and Privacy Policy and to the website www.expertera.com, which is governed by the Company.

The Company or its affiliates or business partners may use your personal data or other information provided through the Site for the purpose of improving the scope and use of the Site, for better disclosure of the Site to the users or for the development or issuance of the Services.

The Company or its affiliates or business partners will use the personal data you provide to contact you about services. You may withdraw your consent to the use of your personal data at any time by applying to the Company in writing, and upon your cancellation, your right to benefit from the services provided by the Company on the Site will expire. However, if your personal data is required to be used within the scope of your business relationship with the other Users of the Site or with the Company, your personal data may be used to the extent necessary by the Company to the extent that such service and service-related payments are made and completed.

By using your personal data collected through the Site, you will be informed about the Company's services and developments. There will also be a section that will allow you to stop receiving these promotional e-mails at any time in the advertising and promotional e-mails sent to you.

If the Company collects your data for purposes other than those specified here, you will be notified before your data is collected or during collection. You will need to apply in writing to the Company if you want to stop using your personal data or change the information you think is faulty/wrong.

Where is Personal Data Stored and Processed?

The personal data obtained by us can be stored and processed at home or abroad in another country where the Company or its affiliates or the service providers provide services. Your personal data collected under this Personal Data and Privacy Policy will be processed in accordance with the provisions contained herein and in accordance with the applicable legislation and applicable safety measures in the country where the data is stored and processed.

With Whom Data Is Shared?

Company can share ,the personal data of the User and new data obtained by using this personal data, for the purpose of the objectives stated in the Web Site Terms of Use and User Agreement, the performance of the Services, the development of the user experience (including improvement and personalization), to ensure the safety of users, to detect fraud, to improve the Services. This Personnel Data will be shared with (including, but not limited to,) outsourcing service providers, shipping/cargo companies, law firms, research companies, call centers, complaint management and software companies for providing security, companies to conduct operational evaluation research, correcting errors, verifying user identities and other companies, agencies, consulting companies, printing companies, social media, or third parties for performing any of the purposes set forth in this Personal Data and Privacy Policy.

The Company will use your personal information for the purpose of conducting business relations with you and is not engaged in any business activity that sells your personal data. However, the Company may share your personal data with third parties in the following cases.

 • Transfer of Commercial Company: If the Company is transferred to another company through a merger or transfer, establishing a partnership or merging business with another company, personal data may also be transferred as the Company's assets.
 • Sharing with Related Companies: The company will be able to present your personal data to the companies in which it or its authorities / shareholders are partners or cooperates with in accordance with the issues specified in this personal data policy.
 • Clients, Experts or related 3rd parties: The Company may obtain services from the third companies from time to time to perform some of its activities, and if necessary, the Company may share your personal data with third parties. In addition, the Company may provide personal data to potential Clients or Experts.
 • Legal Obligations: The Company, I- to comply with the law, ii- to protect and defend the legal rights of the Company iii-If urgently required to ensure the security of the Site, iv- to protect its legal responsibility, may present your personal data in accordance with the law and to the 3rd parties if necessary.

The Company may share the User's Information with the payment agencies in order to be authenticated in accordance with the payment institution framework agreement to be approved by the payment stage and in accordance with the Regulation on Precautions for the Prevention of Laundering of Crime Revenues and the Financing of Terrorism, published in the Official Gazette No. 26751 of 9 January 2008.

The Company may transfer the personal data to third parties or abroad within the categories mentioned above.

You may use the Site without providing your personal data, but if you do not provide your personal data, we will inform you that you will not be able to use the services described on the Site, become a member, and not access certain parts of the Site.

This personal data policy will not apply to your information on the Site in any other way by your own request and without your request.

Your Right to Access and Correction Requests:

You may contact the Company about yourself to, and have the rights;

 • To learn whether your personal data has been processed,
 • Request information if your personal data is processed,
 • To learn the purpose of processing of personal data and if they are used according to their process purpose,
 • Knowing the third parties in which personal data is transferred in country or abroad,
 • Requesting correction of personal data in case of incomplete or incorrect processing,
 • Requesting the deletion or destruction of personal data under the conditions specified in the relevant legislation,
 • Requesting the correction, deletion and destruction performed in accordance with the relevant legislation be notified to third parties to which personal data is transferred,
 • Objecting to the emergence of a result against the individual which occurred by analyzing the processed data exclusively through automated systems,
 • Demanding the damage be incurred if it is damaged due to the unlawful processing of personal data.

The User shall be able to convey the above mentioned requests to the company through the “How Can You Contact Us?” channel stated below. In accordance with the above requirements, the Company may provide a justified positive / negative response in written or digital form.

Storage Time for Personal Data:

The Company will keep/store the personal data it obtains in order to present the service to users and to fulfill its obligations under the terms of this Personal Data and Privacy Policy and Website Terms of Use and User Agreement and to fulfill the obligations arising from the Website Terms of Use and User Agreement the Company for the time required regarding the purpose of processing.

In addition, in the event of any dispute arising out of the Website Terms of Use and User Agreement or the Personal Data and Privacy Policy, the Company shall be able to retain personal data during the statutory limitation periods specified in accordance with the applicable legislation, in order to ensure that the necessary defenses are made under the dispute.

Our Measures and Commitments Regarding Data Security:

The Company is committed to safeguarding your personal data. It implements technical and administrative measures to ensure the appropriate level of security in order to prevent unlawful processing and accessing of your personal data and to provide the protection of your personal data by using a variety of methods and security technologies. In addition, your personal data will be processed by taking the necessary measures to be determined by the Personal Data Protection Board to be established in accordance with the Personal Data Law.

The Company will not disclose the personal data it obtains about the Users to any other person in breach of the provisions of this Personal Data and Privacy Policy and the Personal Data Protection Law No. 6698 and shall not use other than for processing purposes. The Company hereby declares that in the event of sharing personal data with outsourcing service providers and Users in accordance with the provisions of this Personal Data and Privacy Policy, such outsourcing suppliers shall comply with the commitments under this clause.

Amendments to be Made on the Privacy Policy

The Company may update and amend these Personal Data and Privacy Policy by publishing it through the Site/Website at any time. The Company's Personal Data and Privacy Policy will be effective from the date of its publication on the Site/Website. The User shall be personally liable for the regular follow-up of such updates and changes.

How to Contact Us?

The User states that his/her information subject to Personal Data and Privacy Policy is up to date and correct and if any change occurs, he/she will inform the Company and update his/her information by [email protected] or Hüseyinağa Mah. İstiklal Cd. No:56, Grand Pera Binası E-Ofis Girişi, Kat:2, 34435, Beyoğlu, İstanbul. The Company will not have any responsibility if the User has not provided up-to-date information.

The User may send an email to [email protected] or contact Fulya Mah. Beyaz Gül Sok. Arda Apt., No:1, D:14, 34394, Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul in writing. The User may also request the discontinuation/stoppage of process of personal data under the terms of Personal Data and Privacy Policy.
texttext