Terms and conditions

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Son Güncelleme Tarihi: 21.11.2018

1.

Taraflar

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Hüseyinağa Mah. İstiklal Cd. No:56, Grand Pera Binası E-Ofis Girişi, Kat:2, 34435, Beyoğlu, İstanbul adresinde faaliyet gösteren Ekspertera Danışmanlık Bilgi Teknoloji Tic. A.Ş (“Şirket”veya “Expertera”) ile portal.expertera.com ve expertera.com adreslerinde yer alan site (“Site”) hizmetlerinden yararlanan kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) arasında, Kullanıcı'nın Site vasıtasıyla sunulan hizmetlerden faydalanması amacıyla kendisinden talep edilen bilgileri sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylamasıyla kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

2.

Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

Bu Sözleşme çeşitli uzmanlık alanlarında hizmet alma ihtiyacı olan müşterilerle (“Müşteri”) Müşteri’lerin ihtiyaç duyacağı uzmanlık alanlarında Müşterilere hizmet sunan uzmanların (“Uzman”) buluşturulması amacıyla Şirket’e ait ve Şirket tarafından yürütülen Site’nin kullanımına ve Site’de belirtilen Şirket tarafından sunulan Uzman ile Müşteri’nin buluşturulması hizmetinden yararlanılmasına (“Hizmet(ler)”) ilişkin koşulların sunulması amacıyla düzenlenmiştir. Sözleşme içinde Uzmanın Şirket aracılığıyla Müşteriye verdiği hizmetler “Uzman Hizmeti” olarak adlandırılacaktır. Uzman ve Müşteri için geçerli olan tüm koşullarda her ikisi birlikte “Kullanıcı(lar)” olarak tanımlanacaktır. Sadece Uzman ya da Müşteri için geçerli olan koşullarda ise “Uzman” ya da “Müşteri” kullanılacaktır.
İşbu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcı’nın Site ve Hizmetler’den faydalanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Kullanıcı ve Şirket’in hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.
Site’de, Site’nin kullanımına veya Hizmetler’e ilişkin olarak sunulan her türlü kural, duyuru ve beyan işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecek olup işbu Sözleşme ile Kullanıcı Site’de yer alan veya yer alacak olan her türlü duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.

Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

3.1.

Kullanıcı, Site ve Hizmetler’den faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında yahut Hizmetler’den faydalanmak için sair zamanlarda sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, Kullanıcı söz konusu bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site ya da Hizmetler’den faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.

3.1.1.

Uzman, Site’ye LinkedIn hesabı üzerinden üye olması halinde Şirket’e işbu Sözleşme konusu çerçevesinde LinkedIn hesabına erişim için gerekli yetki ve izinleri verdiğini kabul eder.

3.2.

Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı Site’ye şirket adı ile giriş yaptı ise Hizmetler’i almaya ve bunlardan yararlanmaya ilişkin gerekli yetkiye haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu Şirket’e ait olacaktır.

3.3.

Şirket tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Şirket işbu sözleşme ve Site’de belirtilen kural ve koşullara aykırılık, Kullanıcı başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Kullanıcı hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Şirket tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu Sözleşme’yi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir.

3.4.

Kullanıcı, Site’nin kullanımına imkan veren hesaplar, link’ler, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, link, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, link’lerin, şifresi de dahil olmak üzere hesap bilgilerinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

3.5.

Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, link’lerini, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.

3.6.

Kullanıcı, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Site’de zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

3.7.

Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın (i) Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer Kullanıcılar’ın Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişilmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Şirket ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

3.8.

Site üzerinden Kullanıcılar ile paylaşılan Hizmet’e ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere her türlü bilgi, veri Şirket’e ait olup 3.7.’deki düzenlemeler bu bilgiler için de geçerli olacaktır. Kullanıcı bu bilgilerin gizliliğinin korunmasını da sağlayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

3.9.

Kullanıcı tarafından sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmekte olup Şirket Kullanıcı bilgilerini işbu Sözleşme ve Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanmayacak ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Şirket, Hizmet’in verilmesi için Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel bilgileri ve sair bilgileri ilgili müşterilerine ve potansiyel müşterilere açıklayabilecek, ilgili kişiler Hizmet’in verilmesi için bu bilgileri saklayıp kullanabilecektir.

3.10.

Kullanıcı, Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

3.11.

Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Şirket tarafından Sözleşme, Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site’nin kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

3.12.

Site’nin ve Hizmetler’in kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, Kullanıcı’nın Site üzerinde ve/veya Hizmetler ile ilişkili olarak gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Şirket’in uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

3.13.

Kullanıcı tarafından, ister diğer kullanıcılara açık isterse özel olarak gönderilen, girilen her türlü bilgi, yazılı metin, bilgi, görüş, kod ve yazılım, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel ve benzeri içeriğe (“Kullanıcı İçeriği”) ilişkin sorumluluk Kullanıcıya aittir. Kullanıcı, bu İçeriğin kullanımı, yayınlanması, gösterimi konusunda Şirket’e ücretsiz, devredilebilir ve geri dönülemez kullanma hakkı vermiştir. Kullanıcı bu içeriğin kendisine ait olduğunu, intihal yapmadığını ve 3. Kişilere ait telif haklarını ya da 3. Kişilerin maddi ve manevi haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı’nın bu taahhüdüne aykırı davranması halinde doğacak zararlardan Kullanıcı sorumlu olacaktır.

3.14.

Şirket’in bu yönde bir yükümlülüğü olmaksızın, Kullanıcılara ait, Siteye konulan, gönderilen, diğer üye veya kullanıcılara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı Kullanıcı İçeriği’ni, ön elemeye tutma, inceleme, içeriğe dikkat çekmek, değiştirme, geri çevirme tamamen veya kısmen kapsamdan, yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır.

3.15.

Kullanıcı, kendi profiline ekleyeceği veya ileteceği Kullanıcı İçeriği üzerinden kazanç temin edici ticari faaliyetlerde bulunmamayı kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, Siteye yüklemiş veya herhangi bir yolla paylaşmış olduğu Kullanıcı İçeriği’nin Şirket’in belirleyeceği tanıtım, logo, işaret veya benzeri içeriği ihtiva edecek/bulunduracak şekilde ve hak sahipliğine dair herhangi bir açıklama ya da işaret taşımaksızın Şirket ve/veya diğer kullanıcılar tarafından üçüncü şahıslarla paylaşılabileceğini veya başka web sitelerine yüklenebileceğini, link verilebileceğini kabul etmiştir.

3.16.

Şirket Kullanıcı İçeriği’ni ticarete konu edebilir, bunlar üzerinde herhangi bir yolla gelir elde edebilir. Kullanıcı, Kullanıcı İçeriği’nin Şirket tarafından kullanımına koşulsuz izin verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

3.17.

Kullanıcı, Kullanıcı İçeriği’nin korunması ve yedeklenmesinden kendisi sorumlu olup Şirket’in bu konuda herhangi bir yükümlülüğü ve taahhüdü bulunmamaktadır.

3.18.

Kullanıcı bu Site üzerinden ve site vasıtasıyla edindiği her türlü bilginin gizli bilgi olduğunu ve bazı bilgilerin sadece Site Hizmetlerinden yararlanan ya da bu Sözleşme’yi onaylayan Kullanıcılar tarafından görülmekte olduğunu bilmektedir. Kullanıcı Site içeriğindeki ve Site vasıtasıyla Kullanıcı’ya sunduğu tüm bilgilerin Şirket’e ait olduğunu ve bu bilgilerin gizliliğini korumayı, hiçbir şekilde 3. Kişilere (özellikle Şirket’in rakibi olan firmalara) açıklamamayı, gösterimine sunmamayı kabul ve taahhüt etmiştir.

4.

Hizmetler’e İlişkin Koşullar

4.1.

Şirket Site üzerinden çeşitli uzmanlık alanlarında hizmet alma ihtiyacı olan Müşterilerle hizmet sunan Uzmanların buluşturulmasına aracılık yapmaktadır. Kullanıcılar Hizmetler’den faydalanmak için, profillerini doğru bir şekilde oluşturacak ve talep ettikleri Uzman Hizmetinin kapsamını tam ve doğru olarak bildirecektir.

4.2.

Kullanıcı, Site veya Şirket vasıtasıyla tanıştığı diğer Kullanıcılar ile Site dışındaki bir kanaldan, Şirket’i aradan çıkararak Uzman Hizmetinin sağlanmasına ilişkin herhangi bir anlaşma yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda Kullanıcı Şirket’in zararını ve gelir kaybını ödemekle yükümlü olacaktır.

4.3.

Şirket bazı Hizmetlerin kullanımını Üyelik/Kayıt şartına bağlı tutabilir, farklı Kullanıcı kategorileri düzenleyebilir, var olan kategorileri değiştirebilir, Hizmetler için kısmen veya tamamen ücret talep edilebilir veya Hizmetlere kısıtlamalar getirilebilir.

4.4.

Kullanıcılar Site üzerinden yapılan işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Site ve Hizmetlere iletilen veya bu Site ve Hizmetleri aracılığıyla gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, yanıltıcı olmadığını, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını, iyi niyetle sunulduğunu ve söz konusu bilgilerin postalanma veya iletim hakkına sahip olunduğu kabul ve garanti etmiş sayılır.

5.

Ödemeye İlişkin Koşullar

5.1.

Site üzerinden ödeme yapmanız; işbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesini okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir.

5.2.

Uzman tarafından sağlanacak hizmetlere ilişkin ücret Müşteri’nin seçtiği Uzman Hizmetinin kapsamına ve hizmet almak istediği Uzman’a göre Şirket tarafından hesaplanacak ve ilgili Müşteri’ye ayrıca bildirilecektir.

5.3.

Müşteri’nin Şirket vasıtasıyla Uzman Hizmeti almayı kabul etmesi durumunda Şirket tarafından belirlenecek ve Müşteri’ye önceden bildirilecek olan güvence bedeli tutarı Müşteri’nin kredi kartından tahsil edilecek yahut Müşteri tarafından Şirket’in Site’de bildirilen banka hesabına havale yolu ile gönderilecektir.

5.4.

Müşteri’nin ödeme koşullarından birini kullanarak ödeme yapması, söz konusu ödeme kaynağını kullanmaya yetkili olduğunu onayladığı anlamına gelmektedir.

5.5.

Şirket ve Uzman tarafından verilen Hizmetlere ilişkin Müşteri’nin ödemekle yükümlü olduğu vergi, havale bedeli, EFT masrafı, banka komisyon bedeli, gibi ilave giderler Müşteri’nin ödeyeceği toplam tutara yansıtılacaktır.

5.6.

Şirket, Müşteri’ye Müşteri’nin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip Uzman’ın bulunması konusunda Hizmet vermeye, Müşteri Hizmet Sözleşmesi imzalandıktan, güvence bedeli ödemesi tamamlandıktan ve ilgili miktar Şirket hesabına geçtikten sonra başlayacaktır. Güvence bedeli ödemesinin Şirket tarafından teyit edilmesinin ardından Hizmet verilmeye başlanacaktır. Yapılacak güvence bedeli ödeme işlemi, işlemin onaylandığı anda yürürlükte olan ödeme şartlarına tabi olacaktır.

5.7.

Şirket, hukuka aykırı fiillerin varlığı veya şüphesi durumunda, ödeme bilgilerinizi kamu kurumları veya ihlalle ilgili olduğunu düşündüğü 3. Kişilerle paylaşabilir. Şirket yaptığınız işlemin işbu şartlara aykırı olduğuna karar verirse, ödeme işlemini iptal edebilir. Yetki verdiğiniz ya da kabul ettiğiniz ödeme işlemleri nedeniyle Şirket’in uğrayacağı zararları ve karşı karşıya kalacağı tüm talepleri ve diğer yükümlülükleri Kullanıcı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

5.8.

Ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgiler (Örnek: Kredi kart numarası ) Şirket tarafından saklanmamaktadır. Bu bilgiler aracısız olarak Şirket’in anlaşmalı olduğu bankalara aktarılmaktadır. Bilgilerin aktarımı SSL-Tabanlı 128-Bit kodlama ile gerçekleştirilmektedir.

5.9.

Müşteri’nin Şirket’ten Hizmet talebinde bulunması halinde Şirket’e güvence bedeli ödemesi yapma yükümlülüğü doğacaktır. Müşteri’nin yapmış olduğu bu güvence bedeli ödeme tutarı aşağıdaki durumlarda iade edilecektir:

5.9.1.

Müşteri, Şirket tarafından önerilen Uzman/ları makul bir nedenle beğenmediği durumda Güvence Bedeli tutarı iade edilir ya da Şirket danışmanının kararıyla Şirket Müşteri’ye en fazla iki (2) yeni uzman önerisinde bulunur. Güvence Bedeli iadesi için Müşteri’nin Uzman’ı beğenmeme nedenini yazılı olarak e-posta yolu ile Şirket’in ilgili proje danışmanına ilgili Uzman’ın sunum tarihinden itibaren yedi (7) gün içerisinde bildirmesi yeterli koşuldur. Yedi (7) gün içerisinde yazılı olarak neden bildirilmemesi durumunda veya toplam üç (3) kez anlaşılan kriterler çerçevesinde uzmanlar sunulmasına rağmen herhangi bir nedenle çalışma yapılmaması durumunda iade talepleri gelir olarak kaydedilip iadesi yapılmayacaktır.

5.9.2.

Güvence bedelinin iadesi Müşteri’nin yaptığı ödeme şekline bağlı olarak yapılacaktır. Müşteri’nin iade talebi Şirket’e ulaştığında Şirket 5 iş günü içinde bu talebi değerlendirecektir. Şirket’in iade talebinin anlaşma şartlarına uygun olduğuna karar vermesi halinde iade işlemi 5 iş günü içinde yapılacaktır.

6.

Fikri ve Sınaî Haklar:

6.1.

Sitenin fikri ve sınaî mülkiyet hakları Şirket’ e aittir. Aksi belirtilmedikçe, Sitede yer alan ticari logo, marka, isim alan adı ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları Şirket’e aittir. Özel olarak belirtilmediği sürece burada yazılı koşullar Kullanıcılara bunları kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı vermez.

6.2.

Şirket, Site ve Sitede yer alan Hizmetlerden yararlanabilmesi için Kullanıcı’ya Site Yazılımı üzerinde şahsi kullanımla sınırlı olarak, münhasır olmayan, devredilemeyen, geri alınabilir kullanma lisans hakkı tanımaktadır. Belirtilen kullanım dışında kalan tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları Şirket’e ait olup Kullanıcıya verilen izin, özel ya da genel başkaca herhangi bir mali hak ya da lisansı içermemektedir.

6.3.

Sitenin, bir kısmı ya da tamamı herhangi bir yolla (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kopyalanamaz, (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, ödünç verilemez ve içeriği değiştirilip tahrip edilemez.

6.4.

Sitede yer alan Hizmetlerin bir parçası olarak sağlanan 3. Şahıslara ait isim, logo, marka ve diğer materyal ile içeriğin fikri mülkiyet hakları içerik sağlayıcılarına/hak sahiplerine aittir. İçerik sağlayıcıları/sahipleri tarafından özel olarak izni verilmedikçe bunların herhangi bir bölümü herhangi bir şekilde (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kısmen ya da tamamen kopyalanamaz, (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, işlenemez ve içeriği değiştirilerek tahrip edilemez.

6.5.

Kullanıcılar tarafından bu Siteye gönderilen, iletilen, kullanılan, oluşturulan ya da bu Site aracılığıyla 3. şahıslara iletilen her türlü Kullanıcı İçeriğinin gizlilik niteliğinin ortadan kalktığı ve herhangi bir fikri ve sınaî hakkı/telif/lisans hakkını içermediği kabul edilir. Kullanıcılar gizli ya da üzerinde fikri ve sınaî mülkiyet hakkı olduğu düşünülen herhangi bir içerik oluşturup hesabına eklediğinde bu içeriğin “hukuki bir ayıp” içermediği ve bunları dijital iletim suretiyle yayınlama hakkı olduğu kabul edilir. Aksi halde tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir.

6.6.

Şirket, Kullanıcılara ait her türlüğü içeriği, herhangi bir amaçla dilediği biçimde kullanma, yayınlama, işleme, değiştirme, uyarlama, çoğaltma, dağıtma haklarına sahip olduğu gibi bunları içerikten çıkarma, engelleme veya yayınlamama haklarına da sahiptir.

6.7.

Kullanıcılar tarafından Siteye ya da Hizmetlere gönderilen, iletilen, oluşturulan, teşhir edilen her türlü Kullanıcı İçeriğinden ve bunlara ilişkin işlem ve eylemlerden dolayı sorumluluk (Şirket ve 3. Şahısların uğrayacağı zarar ziyanı tazmin sorumluluğu dâhil) Kullanıcılara aittir.

6.8.

Sitede yer alan, yayınlanan Şirket’e ait Site unsurlarının ya da formların kopyalanarak kullanılmaları veya yeniden üretilmek amacıyla örnek alınmaları yasaktır. Kullanıcı, Web Sitesinde veya diğer Kullanıcı hesaplarında bulunan hiçbir veriyi toplamamayı, Siteye ait veri tabanına erişmemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

7.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

7.1.

Şirket, Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması, Hizmetler’den yararlanılması sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site’ye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Site’nin kullanılması ile Şirket’in, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

7.2.

Kullanıcı, Site’de paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup, bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Kullanıcı’ya iletilecek yahut rücu edilecektir. Kullanıcı, Şirket’in Site üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket’in sorumluluğu bulunmadığını, paylaştığı bilgilerden münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

7.3.

Kullanıcı’nın Site’yi kullanması, Hizmetler’den yararlanması, Site üzerinden Hizmet alması ile ilgili her türlü risk münhasıran Kullanıcı üzerinde olacaktır. Kullanıcı, Site ve Hizmetler’in kullanımı, sunulan veya temin edilen Hizmetler’e ilişkin olarak Şirket’ten hangi nam altında olursa olsun herhangi bir şekilde talepte bulunmayacağını, Hizmetler’in verilmesi sırasında diğer Kullanıcı ile arasındaki ilişkiden Şirket’in sorumlu olmadığını, Şirket’in uzmanın seçimi konusunda ve Hizmetler’in tam ve gereği gibi verilmesi için gerekli özen ve çabayı gösterdiğini ancak Hizmetler’in kalitesine, kusursuz olacağına, Kullanıcı’nın tüm beklentilerini karşılayacağına dair herhangi bir garanti ya da taahhüt vermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site ve Hizmetler’in kullanımı neticesinde yahut Kullanıcı’nın fiilleri nedeniyle meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızı, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Site ve site üzerinden sunulan Hizmetler ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Şirket, işbu sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

7.4.

Kullanıcı, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

7.5.

Kullanıcı, Site ve Site üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

7.6.

Kullanıcı, Şirket’in Site’ye virüs veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site’den yahut Site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

8.

Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

9.

Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi

9.1.

Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve Site’de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın Site’deki yahut Hizmetler’in verilmesi sırasındaki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Şirket, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir yahut Sözleşme’yi feshedebilir. Kullanıcı’nın bu nedenle Şirket’ten herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

9.2.

Şirket dilediği zamanda Site’yi ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

10.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türk Hukuku uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

11.

Bilgi ve İletişim

clients.expertera.com web sitesinin Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesine ilişkin sorularınız için [email protected] adresine e-posta göndererek veya Hüseyinağa Mah. İstiklal Cd. No:56, Grand Pera Binası E-Ofis Girişi, Kat:2, 34435, Beyoğlu, İstanbul adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

WEBSITE USAGE CONDITIONS AND USER AGREEMENT

Last Update: 21.11.2018

1.

Parties

This Website Conditions of Use and User Agreement (“Agreement”), has been concluded between the Ekspertera Danışmanlık Bilgi Teknoloji Tic. A.Ş. (hereinafter “Expertera” or “Company”) in Hüseyinağa Mah. İstiklal Cd. No:56, Grand Pera Binası E-Ofis Girişi, Kat:2, 34435, Beyoğlu, İstanbul, Türkiye and User (“User(s)”) who are using Site (“Site”) services in portal.expertera.com, https://expertera.com/ . This Agreement entered into force upon the approval of this Agreement by providing the requested information by User to benefit from the services provided by the Site.

2.

Subject and the Scope of the Agreement

This Agreement is regulated to determine the terms and conditions of the usage of the Site belonged to Company which to bring together the Experts (“Expert”) who offer services to Clients (“Client”) in the areas of expertise that the Clients need and Clients who need in order to obtain services (“Service(s)”)in various areas of expertise and the conditions of the to use the services provided by the Company regarding to bring together Experts and Clients. The services provided by the Expert to the Client through the company will be called as “Expert Service”. Both under the conditions applicable to the Expert and Client, both will be defined as User (s). Only the Expert or the Client will be used under the conditions applicable to the Expert or the Client.
Subject of this Agreement; Determining the terms and conditions regarding the user's access to the Site and the Services and arranging the rights and obligations of the User and the Company accordingly.
All rules, announcements and declarations regarding the use of the Site or Services on the Site shall be accepted as an integral part of this Agreement and the User hereby declares and undertakes to accept all announcements, warnings and declarations in advance or in place on the site.

3.

Rights and Obligations of the Parties

3.1.

The User acknowledges that he / she must acknowledge this Agreement by providing the information requested by the Company in a complete, accurate and up-to-date manner in order to benefit from the sites and services. In case of any change in the information provided during the establishment of the user status or at other times to benefit from the Services, the User shall immediately update such information. The Company is not responsible for the inability to utilize the site or the services due to incomplete or false information or not being updated.

3.1.1.

The Expert agrees that if s/he is a member of the Site through a LinkedIn account, he / she gives the Company the authority and permissions necessary to access the LinkedIn account under this Agreement.

3.2.

The User declares to be 18 years of age and has the legal eligibility to enter into this Agreement. If the User enters the Site under the company’s name, he / she agrees and declares that he / she has the necessary authority for receiving and using the Services. In this case, the user status and the rights and obligations will belong to that company.

3.3.

The Company may, in its sole discretion and without any reason, refuse the application of the User or link the acceptance of the User Application to additional terms and conditions. The Company may terminate the Agreement at any time due to the breach of this Agreement and the terms and conditions set forth in the Site, the determination that the information given during the User application is not sufficient, correct or up-to-date, and that the application of the User has previously been rejected. The Company may terminate the user status by terminating this Agreement without any compensation or any notification, based on a just cause or any reason, based on complaints or negative comments about the User, if Company determines it as a risk, any time.

3.4.

The User is personally responsible for the use and management of all information, including the accounts, links, username and password that allow the use of the Site. The User shall be deemed to have been personally carried out by the User with his account, link, user name and password, and the User shall be solely responsible for the damages suffered by the User and / or third parties due to the use, loss or alteration of such information by a person other than the User. The user shall promptly notify the Company of any unauthorized use of account information, including links, password, or any other breach of security.

3.5.

The user may not transfer his created accounts, links, user name and password, and membership profiles to any other user under any circumstances and circumstances or authorize the use by third parties.

3.6.

The user shall comply with the law, morality and the principles of honesty and, the conditions which may be published from time to time on the site in all transactions conducted on the site. The user shall not engage in acts which may infringe or violate the rights of third parties in any manner or which may interfere with the operation of the site by any means.

3.7.

All rights of the software, visual and designs, writings, logos and graphics in the Site are reserved by the Company. The copying or using for different aims than benefiting of information and / or software used in the design, content and database creation of the Site, and/or copying, distributing, processing and other uses of, any kind of pictures, text, images, files and so on are strictly prohibited.
In addition, any attempt by the Users to (i) Threaten the security of the Site, the operation of the Site's software, or any other User's use / benefit of the Site, (ii) Load of such disproportionate burden/load on the Site; Unauthorized access to the information published/entered on the Site and / or entered by others, or copying, deleting, altering or trying to do this attempts with such information; (iii) Take action that may threaten the general security of the Site and / or damage the Site, the Company and other Users; (iv) Use of any software to prevent the operation of the Site and the software used, use or use of any software, hardware and servers for, cause malfunction, reverse engineer, attack, or otherwise interfere, try to access to Company servers work is strictly prohibited.

3.8.

Any information, including information about the Service shared with Users through the Site, belongs to the Company and the regulations in 3.7 shall apply to this information. The user agrees and undertakes to protect the confidentiality of this information.

3.9.

The regulations for the information and content provided by the User are regulated under the Personal Data and Privacy Policy, which is an annex and integral part of this Agreement, and the Company shall not use and disclose the User information to the third parties outside the scope of this Agreement and the Personal Data and Privacy Policy. The Company may disclose personal information and other information provided by the User to the relevant clients and possible/prospective clients for the performance of the Service and the persons concerned will be able to store and use this information to provide the Service.

3.10.

The User agrees that access to the Site may be temporarily blocked in order to implement any improvements and other changes to the Site.

3.11.

The Company shall, without giving any reason and without any notice, change, reorganize, change the content, discontinue publication or modify the Agreement, Personal Data and Privacy Policy and any other terms posted on this Site by itself at any time, unilaterally. Changes made by the Company to the Agreement, Personal Data and Privacy Policy and other terms shall enter into force on the date of publication on the Site and the User shall be deemed to have accepted the current conditions by the use of the Site. The User shall be personally responsible for the regular follow-up of such documents.

3.12.

Any legal, administrative and penal responsibility arising from the use of the Site and the Services is belonged to the User. The Company shall not be liable in any way directly and / or indirectly for any damages incurred or incurred by third parties as a result of the activities of the User on the Site and / or the activities carried out in connection with the Services and / or any acts of this or against the law. Any claims made by the third parties in this context and the damages to be incurred by the Company arising from the failure of the User to fulfill the obligations stated in the Agreement shall be claimed from the User and User will be obliged to pay the damages at the first request of Company.

3.13.

The User is responsible for any information, written text, information, opinions, code and software, audio, music, video, photos, images and similar content (User Content) that is sent by the user to other users or entered to the Site, whether open or private. The User has granted the Company free, transferable and irrevocable rights of use of the Content in relation to the use, publication or display of such Content. The User agrees and undertakes that this content is his / her own, does not plagiarize, and does not infringe the copyrights of 3rd persons or the material and moral rights of the 3rd persons. The user shall be liable for any damages that may arise if the user violates this commitment.

3.14.

Although the Company does not have any responsibility to do so, The Company reserves the right to remove, suspend or deny access of the User Content that he believes constitutes any harm or burden on the Site. The Company reserves its right for the User Content , which is placed or imposed on the Site, is subject to the pre-screening or examination by the Company.

3.15.

The User agrees and undertakes not to engage in any commercial activities on the User Content that he / she shall add or transmit to his profile. The User accepts that the Company or other users have a right to share the User Content with other people or upload or link to other websites with the logo, sign or similar content to be determined by the Company.

3.16.

The Company may trade User Content and may generate revenue on any of them. The User acknowledges and agrees that the use of the User Content by the Company is permitted by User unconditionally.

3.17.

The User is responsible for the protection and back-up of User Content and the Company does not have any obligation and commitment in this regard.

3.18.

The User understands that any information he / she obtains through this Site is confidential, and that certain information is only visible to Users who have benefited or approved the Site Services. The User agrees and undertakes not to disclose to the 3rd Persons (especially the Company's competitors) any information that the Company presents to the User in the Site content and through the Site and in any way agrees and undertakes to protect the confidentiality of this information.

4.

Terms of Services

4.1.

The Company acts as an intermediary for the Clients who need to receive services in various areas of expertise and Experts who provide these services to the Clients through the Site. In order to benefit from the Services, Users will accurately establish their profiles and fully and accurately report the scope of the Expert Service they request.

4.2.

The User accepts, declares and undertakes that she/he will not make any agreement with Users he has met through the Company or Site regarding the provision of the Expert Service from a channel other than the Site or by disintermediate of Company. In this case, the User shall be liable to pay the Company's loss and loss of income.

4.3.

The Company may keep the use of certain Services subject to the Membership / Registration requirement, edit different User categories and modify existing categories, or may claim fee partially or fully for the Services or make some restrictions on the Services.

4.4.

Users agree that the responsibility of all transactions carried out on the Site belongs to him / her and that any information transmitted to or transferred through the Site and the Services is reliable, accurate, neither misleading nor infringing on the rights of 3rd parties, not unlawful, presented in good faith, and that Users agree that she/he has the right to transmit such information.

5.

Conditions for Payment

5.1.

Paying through the Ssite means that you have read and accepted these Website Terms of Use and User Agreement.

5.2.

The fee for the services to be provided by the Expert shall be calculated by the Company according to the scope of the Expert Service chosen by the Client and the Expert to whom he / she wishes to receive service and shall be notified to the Client separately.

5.3.

In case the Client agrees to receive the Expert Service through the Company, the amount of the security will be determined by the Company and will be collected from the credit card of the Client or transferred to the bank account of the Client by him/her.

5.4.

Payment by the Client using one of the payment methods means that he/she is authorized to use the source of payment.

5.5.

Additional expenses such as tax, transfer fee, EFT fee, bank commission fee, etc. that the Client is obliged to pay for the Services provided by the Company and the Expert; shall be reflected in the total amount to be paid by the Client.

5.6.

The Company will begin to provide the service of finding the Expert meeting with the Client's requirements after the Client Service Agreement is being signed, the Assurance Fee is completed and the related amount is transferred to the Company account. After the confirmation of the payment of the Security amount by the Company, the service will be started. The Security Payment shall be subject to the payment terms in force at the time the transaction is approved.

5.7.

The Company may share your payment information with public institutions and/or third parties, which it considers to be related to the infringement, in the event of the existence or suspicion of unlawful acts. If the Company decides that your transaction is against these terms, it may cancel the payment transaction. The User agrees and undertakes to compensate any damages and all claims and other obligations that the Company may incur due to the payment transactions he/she authorizes or accepts.

5.8.

The information required for the payment (eg credit card number) is not kept by the Company. This information is transferred to the banks that are negotiated by the Company without Company intermediary. The transfer of information is carried out by SSL-Based 128-Bit encoding.

5.9.

In case the Client requests service from the Company, the Client will be obliged to pay the Assurance Fee to the Company. This security amount that the Client has made shall be refunded in the following cases:

5.9.1.

In the event that the Client does not like the Experts suggested by the Company for a reasonable reason, the Assurance Fee amount is refunded or, at the decision of the Company advisor, the Company proposes no more than two (2) new experts to the Client. For the refund of the Assurance Fee, it is sufficient for the Client to notify the Company's related project consultant in writing within seven (7) days from the date of presentation of the relevant Expert by e-mail. In the event that there is no written notice within seven (7) days or if the Experts are presented to Client within the framework of the agreed criteria for a total of three (3) times, the return requests shall not be refunded and will be recorded as revenue by Company although no Work is performed.

5.9.2.

The refund will be made depending on the form of payment made by the Client. When the Client's request for refund is received by the Company, the Company will evaluate this request within 5 business days. If the Company decides that the refund request is in accordance with the terms of the agreement, the refund will be made within 5 business days.

6.

Intellectual and Industrial Rights:

6.1.

The intellectual and industrial property rights of the Site belong to the Company. Unless otherwise stated, the intellectual property / copyrights or the rights to use the trademarks, company logo, domain name, names and other elements on the Site belongs to the Company. Unless specifically stated here, the terms hereby don’t grant Users the right to use or to save on them.

6.2.

The Company grants the User a non-exclusive, non-transferable, revocable license to use the Site on the Site Software in order to benefit from the Services for personnel purposes on the Site. All intellectual and industrial property rights except for the before mentioned use are owned by the Company and the permission granted to the User does not include any other financial right or license, private or general.

6.3.

The Site may not be copied (including the distribution of copies), reproduced, distributed, lent, or loaned, in whole or in any way by any means (such as printout, disc storage, placement in another site, or in any other way) and its content cannot be changed or destroyed.

6.4.

The names, logos, trademarks and other materials and intellectual property rights of third parties, which are provided as part of the services on the Site, belong to content providers / rights holders. Unless specifically authorized by the content providers / owners, any part of them shall not be reproduced in any form (including printout, disc storage, placement in another site, or any other means of downloading), in whole or in part (including the distribution of copies) or shall not be reproduced, published, processed or modified by altering its contents.

6.5.

Any User Content sent, transmitted, used, created or transmitted to third parties through this Site by users is deemed to have no confidentiality and does not contain any intellectual and industrial rights / copyrights / licenses. When users create or add any content that is considered confidential or contain intellectual and industrial property rights to the account, it is deemed that such content does not contain any “legal defect” and Users have the right to publish them by digital transmission. Otherwise, the entire responsibility belongs to the User.

6.6.

The Company also has the rights to use, publish, process, modify, adapt, reproduce, distribute, distribute, distribute, distribute, distribute, or not publish the content of the Users in any way for any purpose.

6.7.

Users are responsible for any user content transmitted, created, displayed, by users to the Site or Services, and procedures and actions regarding with this user content. (Including liability for indemnification of damages incurred by the Company and third parties).

6.8.

It is forbidden to copy, use or reproduce the Site elements or forms of the Company published on the Site. The User agrees and undertakes not to collect any data contained on the Website or other User accounts, and not to access the database of the Site.

7.

Limitation of Liability

7.1.

The Company shall not be liable for any direct or indirect damages that may arise out of the negligence, violation of the Agreement, tort or other reasons, due to the use of the services of the Site or the site, the use of the other data, the use of the services. As a result of the breach of the Agreement, tort, negligence or other reasons; the Company does not accept any responsibility for error, neglect, data erasure, loss, delayed transaction or communication, computer virus, communication error, theft, destruction, unauthorized registration. By entering the site or linked sites or using the Site, the Company shall not be deemed to be responsible for any liability that may arise as a result of the use / visit the Site including court and other costs.

7.2.

The User is solely responsible for any information and content he / she shares on the Site and any claims and damages arising from this information/content shall be indemnified by the User. The User acknowledges that the Company has no responsibility to determine or search the legality, authenticity, security and accuracy of any information that is shared on the Site, and that the Company has no responsibility for the damages that may arise due to such information or content.

7.3.

Any and all risks related to the use of the Site, the use of the Services, through the Site shall be exclusively on the User. The User shall not make any claim to the Company in relation to the use of the Site and the Services for the Services offered or provided by the Company in any manner whatsoever, the Company shall not be liable for the relationship between the User and the other User during the rendering of the Services. The User accepts, declares and undertakes that the Company does not give any guarantee that the quality of the Services will be perfect and the services will meet all of the expectations of Users. Company accepts to show reasonable efforts for the selection of experts and to provide the Services are performed with due diligence and care. The Company shall not be liable for any direct, indirect, special, incidental, criminal or consequential damages resulting from the use of the site and services, including but not limited to loss of profit, goodwill and loss of reputation, to the extent permitted by applicable law. The Site and the services offered through the site and other content are presented “as is and as such”, the Company has no responsibility or liability for the accuracy, completeness and reliability. The Company does not make any express or implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose or use or non-infringement under this Agreement.

7.4.

User declares and agrees that the Company may link other web sites, platforms or contents of third parties and services of third parties may be presented. Giving a link by Company to third parties’ sites does not mean a guarantee given for these internet sites and contents of these sites. Users agree and undertake that the Company has no responsibility for the sites, platforms, contents, products, services reached via links.

7.5.

The User expresses and accepts that the quality of the access to the content from the Site or the content provided through the Site is based on the quality of the service provided from the relevant internet service provider, and that the Company does not have any responsibility for the problems arising from such service quality, also there may be some technical disruption or obstacles that he/she may face with during the usage of the Site.

7.6.

The User acknowledges that the Company does not guarantee that the site will be free of viruses or other attacks and unauthorized access, or that it does not guarantee that information will not be transmitted from the site or to the Site.

8.

Force Majeure

In all cases considered as force majeure, the Company shall not be held liable for failing to perform or execute its obligations and responsibilities determined by this Agreement. Force majeure; natural disaster, rebellion, war, strike, lockout, malfunction due to telecommunication infrastructure, power outages and bad weather conditions, including but not limited to the reasonable control of the party will be interpreted as events. During the period of force majeure, the acts of the Parties shall be suspended. In case the force majeure lasts longer than 1 (one) month, this Agreement may be terminated by the Party whose rights and expectations unfulfilled.

9.

Suspension and Termination of the Agreement

9.1.

If the User does not comply with the provisions of this Agreement and the terms and conditions stated on the Site, and if the activities of the User during the issuance of the Site or the performance of Services constitute a risk in terms of legal, technical or information security, or violate the personal and commercial rights of third parties, the Company can stop the User's use of Site temporarily or permanently or terminate the Agreement. Therefore, the User cannot have any request or claim from the Company regarding these reasons.

9.2.

The Company may, at any time, suspend and terminate the Site and / or this Agreement temporarily or permanently.

10.

Dispute Resolution

In all disputes that may arise in connection with this Agreement, firstly the provisions of this text shall be applied and Turkish Law shall be applied in the matters not subject to any provision. Istanbul Central (Çağlayan) Courts and Execution Offices will be authorized for the resolution of the disputes arising from the implementation of the Convention.

11.

Information and Communication

For questions about the Website Terms of Use and User Agreement of the expertera.com web site, please send an e-mail to [email protected] or contact Hüseyinağa Mah. İstiklal Cd. No:56, Grand Pera Binası E-Ofis Girişi, Kat:2, 34435, Beyoğlu, İstanbul.